วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศสอบราคาแท็บเล็ต

โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ต้องการสอบราคาแท็บเล็ต จำนวน 30 เครื่อง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ในวันที่ 26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการสอบราคา ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนนาสี นวนพิทยาสรรค์ ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4373-1265 และหมายเลข 080-415-7461 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น